Ensimmäisen erityisherkkyyttä käsittelevän tieteellisen artikkelin ilmestymisestä 20 vuotta

11.12.2017

Elaine Aronin artikkeli ”Sensory-Processing Sensitivity and Its Relation to Introversion and Emotionality” ilmestyi Journal of Personality and Social Psychology -julkaisussa v. 1997. Artikkelissa esiteltiin erityisherkkyyden (sensory-processing sensitivity) käsite ensimmäisen kerran, kuten myös erityisherkkyyden mittari, 27 kysymyksestä koostuva Highly Sensitive Person Scale.

Vaikka artikkeli ei tietenkään edusta enää erityisherkkyyttä koskevan tutkimuksen uusinta tietoa, se on yhä kiinnostava. Esiteltyjä tutkimustuloksia ovat esimerkiksi, että erityisherkkyys on sisäisesti yhtenäinen ominaisuus, joka ei ole palautettavissa sosiaaliseen introversioon tai emotionaalisuuteen (jolla tässä yhteydessä tarkoitetaan nimenomaan taipumusta ahdistuksen, masennuksen ym. kielteisten tunteiden kokemiseen), vaikka se onkin yhteydessä näihin.

Tutkimuksessa löydettiin kaksi erilaista erityisherkkien ryhmää: n. 1/3:lla oli ollut onneton lapsuus ja he olivat taipuvaisempia introversioon ja emotionaalisuuteen kuin se 2/3, joka kertoi kokeneensa onnellisen lapsuuden. Ennen kaikkea erityisherkillä miehillä korostui onnellisen lapsuuden ja vanhemmilta saadun hyvän hoivan yhteys. Erityisherkät olivat lapsina reagoineet tavallista voimakkaammin sekä hyviin että huonoihin vanhempiin.Linkki artikkeliin (pdf)