Usein kysytyt kysymykset

1. Onko erityisherkkyys jokin virallinen diagnoosi? Miten se todetaan?

Erityisherkkyys ei ole sairaus eikä häiriö, eikä sille ole diagnoosia. Herkkyyden tunnistaminen perustuu omaan arvioon ja kokemukseen. Myös joitakin suuntaa-antavia testejä on olemassa. Yleensä olennaisinta on, että ihminen itse tunnistaa oman herkkyytensä ja voi toimia sen edellyttämällä tavalla.

2. Onko erityisherkkyys sairaus?

Ei ole. Herkkyys on terve ja normaali persoonallisuuden ominaisuus. Jopa viidesosan ihmisistä on arvioitu olevan erityisen herkkiä reagoimaan ympäristön ärsykkeisiin. Jos herkkyyttä ei tunnisteta tai sen ilmaiseminen ei ole hyväksyttyä, ihminen joutuu tukahduttamaan olennaisia osia omasta itsestään eikä ehkä osaa toimia itselleen sopivalla tavalla. Tämä voi pahimmillaan johtaa uupumiseen tai erilaisiin sairauksiin.

3. Onko erityisherkkä alttiimpi mielenterveysongelmille?

Herkkä ihminen reagoi negatiivisiin tapahtumiin voimakkaasti, ja huonot kokemukset (hylkäämiset, syyllistäminen, ulkopuolisuuden tunne, kiusaaminen, kaltoinkohtelu) voivat vaikuttaa häneen hyvin syvästi. Toisaalta on viitteitä siitä, että myös positiiviset kokemukset vaikuttavat erityisherkkään ihmiseen voimakkaammin ja näin ollen esimerkiksi turvallisen lapsuuden viettäneellä herkällä voi olla poikkeuksellisen hyvä itsetunto ja hyvät sosiaaliset taidot.

4. Minulla on masennus-/ahdistuneisuushäiriödiagnoosi. Entä jos olenkin vain erityisherkkä?

Joidenkin sairauksien oireet saattavat muistuttaa erityisherkkyyttä, ja toisaalta herkkyys yhdistettynä raskaisiin elämänkokemuksiin voi olla mielenterveysongelmien taustalla. Tärkeintä on erottaa, milloin on kyse hoitoa vaativasta sairaudesta ja milloin hetkellisestä kuormittumisesta. Ihminen voi olla sekä erityisherkkä että sairas. Mikäli olet saanut jonkin diagnoosin ja käytät lääkitystä, on aina käännyttävä lääkärin tai psykiatrisen diagnoosin kohdalla psykiatrin puoleen tarkastettaessa lääkitystä tai diagnoosia. Lääkärille on toki hyvä kertoa erityisherkkyydestä, mikäli arvelet sen vaikuttavan omaan tilanteeseesi. Yhdistys pyrkii lisäämään herkkyyttä koskevaa tietoa myös terveydenhuollossa.

5. Onko kyseessä vain jokin uusi muoti-ilmiö?

Ei ole. Pieni osa ihmisistä on todennäköisesti aina ollut muita herkempiä. Samankaltaista herkkyyttä on todettu esiintyvän myös ainakin sadalla eläinlajilla, joten kyse ei ole vain ihmisen ominaisuudesta. Herkkyyteen suhtautuminen  ja sen hyödyntäminen on sen sijaan ollut erilaista eri aikakausina ja eri kulttuureissa. Lue lisää herkkyyden tutkimuksesta sivulta Erityisherkkyyden tutkimustaustaa.

6. Tarvitseeko erityisherkkä ihminen erityiskohtelua?

Kyllä ja ei. Kun puhutaan aikuisesta, tärkeintä on itse tunnistaa oma herkkyytensä ja sen asettamat haasteet ja mahdollisuudet. Yleensä herkkä toivoo ympäristöltään lähinnä suvaitsevaa ja avointa asennetta, ei niinkään mitään tiettyjä tekoja. Toisaalta esimerkiksi työelämässä erityisherkkä ihminen voi todennäköisesti työskennellä tehokkaammin, kun ympäristö on hänelle sopiva eli riittävän rauhallinen.

Lapsi ei voi tunnistaa eikä sanoittaa omaa herkkyyttään yksin, joten on tärkeää, että hänen kasvatukseensa osallistuvat aikuiset ymmärtävät, mistä herkkyydessä on kyse. Herkkyydestä ei voi pakkoreipastaa pois, ja herkkyyden tukahduttamisesta on pitkällä tähtäimellä vain haittaa. Tunteiden säätelyä ja rajojen asettamista voi opettaa lapselle lempeästi. Erityisherkkyyden huomioiminen arjessa ei tarkoita hemmottelua, ylisuojelevuutta tai sen kummempaa ”erityiskohtelua”.

7. Miksi erityisherkät tarvitsevat oman yhdistyksen?

Moni erityisherkkä on kokenut herkkyytensä takia ulkopuolisuutta ja huonommuutta. Tämä sama kokemus toistuu yhä uudelleen jäseniemme palautteessa: on valtava helpotus, kun oma erilaisuus on vihdoin saanut nimen. Jo tämän takia pidämme tärkeänä, että yhä useampi erityisherkkä voisi kokea, että herkkyys on normaalia ja hyväksyttävää. Yhdistys lisää erityisherkkyyttä koskevaa tietoutta esimerkiksi järjestämällä infotilaisuuksia ja seminaareja, viemällä tietoa kouluihin ja päiväkoteihin, ylläpitämällä nettisivuja ja antamalla haastatteluja sekä tekemällä yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa. Yhdistyksen avulla jäsenet pääsevät tapaamaan toisia erityisherkkiä ja jakamaan kokemuksiaan.

Lue lisää yhdistyksestä

8. Miten voin osallistua yhdistyksen toimintaan?

Voit tulla mukaan jäsentapaamisiin, perustaa oman ryhmän kotipaikkakunnallesi tai ilmoittautua oman alueesi yhteyshenkilöksi. Yhdistys järjestää jäsenilleen isompia tapaamisia, seminaareja ja koulutuksia. Kevät- ja syyskokouksissa pääset osallistumaan yhdistyksen toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Lähetämme jäsenillemme tietoa tulevista tapahtumista sähköpostitse noin kerran kuukaudessa.

Ota yhteyttä tai liity jäseneksi