Föreningen

Föreningens syfte och verksamhet


HSP – Suomen erityisherkät ry, Högkänsliga i Finland rf har grundats 9.11.2013.

Syftet med föreningen är att öka kunskapen om och förståelsen för medfödd högkänslighet i Finland. Föreningen främjar och bevakar högkänsliga personers allmänna samhälleliga intressen och välfärd, skapar kontakter högkänsliga emellan och lyfter fram högkänsligheten som en resurs. 

För att förverkliga sitt syfte kan föreningen ordna bland annat lokalgruppverksamhet, kurser, offentliga föreläsningar, diskussioner och informationsverksamhet, upprätthålla de här internetsidorna samt främja lokal verksamhet och samarbeta med andra organisationer och aktörer.

Föreningen informerar på dessa sidor samt på HSP Suomi (Facebook-sidan).


Välkomna med i föreningens verksamhet


Bli medlem >

Föreningens medlemsavgift för år 2018 är 20 €.


Kontaktuppgifter

Föreningen har inget kansli.

info@erityisherkat.fi

 


Föreningens styrelse 2017


Elina Akola, ordförande
Anna-Stiina Häkkinen
Heli Koivumäki, viceordförande
Maritta Nikkinen

Vice medlemmar:
Timo Lemmetyinen
Hannu Sirkkilä