Föreningen

Föreningens syfte och verksamhet

Syftet med föreningen är att öka kunskapen om och förståelsen för medfödd högkänslighet i Finland. Föreningen främjar och bevakar högkänsliga personers allmänna samhälleliga intressen och välfärd, skapar kontakter högkänsliga emellan och lyfter fram högkänsligheten som en resurs. 

För att förverkliga sitt syfte kan föreningen ordna bland annat lokalgruppverksamhet, kurser, offentliga föreläsningar, diskussioner och informationsverksamhet, upprätthålla de här internetsidorna samt främja lokal verksamhet och samarbeta med andra organisationer och aktörer.

HSP Finland rf har grundats 9.11.2013.

Föreningen informerar på dessa sidor samt på HSP Suomi Facebook-sidan.

Varmt välkommen med i föreningens verksamhet!

Kontaktuppgifter​

 - info@erityisherkat.fi

Bli medlem

Föreningens medlemsavgift för år 2023 är 30 €.

Föreningens styrelse 2024

Ordförande: Maritta Nikkinen, Uleåborg (2023–24)

Medlemmar:
Seppo Alaruikka, vice ordförande, Uleåborg (2023–24)
Heli Koivumäki, Åbo (2023–24)
Tanja Hanhela, Ijo (2024-2025)
Irina Seppänen, Helsingfors (2024-2025)
Helmi Marianne Kalliokoski, Helsingfors (2024)

Vice medlem:
Eva Helenius, Esbo (2023–2024)