Föreningen

Föreningens syfte och verksamhet


Syftet med föreningen är att öka kunskapen om och förståelsen för medfödd högkänslighet i Finland. Föreningen främjar och bevakar högkänsliga personers allmänna samhälleliga intressen och välfärd, skapar kontakter högkänsliga emellan och lyfter fram högkänsligheten som en resurs. 

För att förverkliga sitt syfte kan föreningen ordna bland annat lokalgruppverksamhet, kurser, offentliga föreläsningar, diskussioner och informationsverksamhet, upprätthålla de här internetsidorna samt främja lokal verksamhet och samarbeta med andra organisationer och aktörer.

HSP Suomi ry, HSP Finland rf har grundats 9.11.2013.

Föreningen informerar på dessa sidor samt på HSP Suomi Facebook-sidan.

Välkomna med i föreningens verksamhet


Bli medlem

Föreningens medlemsavgift för år 2021 är 25 €.

Kontaktuppgifter​

Du når oss på följande adresser: 
svenska@erityisherkat.fi
info@erityisherkat.fi

Föreningens styrelse 2021


Ordförande: Maritta Nikkinen, Uleåborg (2021-2022)

Medlemmar:
Heli Koivumäki, Åbo (2021-2022)
Mirja Kotivaara, Liperi (2020-2021)
Marika Rosenborg, Helsingfors (2021-2022)
Marica Ryökäs, Sibbo (2020-2021)
Saila Salonpää-Timonen, Uleåborg (2021-2022)
Asta Sutinen, Åbo (2021)

Vice medlemmar:
Merja Korpisaari, Helsingfors (2021-2022)
Anna Laine Ojamies, Mikkeli (2021-22)