Liity jäseneksi
Tule vapaaehtoiseksi
Erityisherkkyys
Tee testi

HSP – Suomen erityisherkät ry: Erityisherkkyys voimavaraksi

Yhdistyksen tarkoituksena on synnynnäistä erityisherkkyyttä koskevan tiedon ja ymmärryksen lisääminen Suomessa. Yhdistys edistää ja valvoo erityisherkkien yleisiä yhteiskunnallisia etuja, hyvinvointia ja tasa-arvoa. Lisäksi yhdistys luo erityisherkkien välille yhteyden ja tuo esiin erityisherkkyyden voimavaroja.

Yhdistys tiedottaa toiminnastaan näillä sivuilla sekä Facebookissa HSP - Suomen erityisherkät ry -sivulla.

Lue viimeisin Asiantuntijan blogi:

Erityisherkkyys työelämässä

Tänä vuonna yhdistyksen asiantuntijapaneeli keskittyy ensimmäisen vuoden määritelmätyön jälkeen kahteen konkreettiseen teemaan: erityisherkkyys työelämässä ja erityisherkkien hyvinvoinnin ja elämän laadun edistäminen. Tämä blogitekstini liittyy tuohon ensin mainittuun kokonaisuuteen. Työelämän kysymykset ovatkin laaja kenttä, ja olemme paneelin tapaamisissa hahmottaneet sen osiksi 1) työpaikan tilat; 2) työhyvinvointi; 3) työyhteisön sosiaaliset suhteet; 4) työhön liittyvät asiakkuudet; 5) työn organisointi ja johtaminen; 6) lainsäädäntö (erityisesti työturvallisuuslaki); 7) erityisherkkyys konkreettisissa ammateissa sekä 8) oma työura.

Lue lisää...