HSP Finland rf

Högkänslighet

Högkänsliga personer (på eng. Highly Sensitive Person, HSP) har ett nervsystem som är känsligare än genomsnittet. De förnimmer och observerar sin omgivning noggrant och reagerar kraftigt på den.

Högkänsligheten kan vara fysisk (sensorisk eller annan somatisk känslighet), social (empati, intuition, känslointelligens och tendens att påverkas av stämningar i sociala situationer) eller psykisk (intensitet och styrka i känslomässiga reaktioner, kreativitet). Högkänsliga personer har mycket gemensamt, men personlighetsdraget framträder olika hos olika personer.

Högkänsligheten inverkar på människors benägenhet att bli belastade och en känslig person behöver självreglering för att må bra. Många känsliga upplever därför en konflikt mellan omgivningens krav och de egna behoven.

En känslig människas starka upplevelsevärld öppnar sig inte lätt för en som inte själv är högkänslig. Många högkänsliga känner sig därför utomstående och annorlunda. När den högkänsliga känner igen personlighetsdraget hos sig själv och också hittar det hos andra kan hans eller hennes upplevelsevärld öppna sig på ett nytt sätt.

Föreningens mål är att högkänsligheten blir en resurs

Högkänsligheten har först under år 2013 blivit känd för en bredare publik i Finland. Begreppet är ändå relativt okänt. Föreningen HSP Finland rf (HSP Suomi ry) har därför som mål att öka kunskapen om och förståelsen för högkänslighet samt att skapa egna nätverk för högkänsliga.

Tilläggsinformation om föreningen


Hur vet du om du eller din närstående är högkänslig?

Högkänsliga på andra ställen på webben