Högkänslighet

Highly Sensitive Person, HSP, är en högkänslig människotyp, som den amerikanska psykologen, doktorn Elaine Aron har undersökt sedan år 1991. Enligt Aron är 15–20 % av alla människor högkänsliga. De som är högkänsliga observerar noggrant både sin omgivning och sin egen inre värld. Deras sinnesorgan är inte i och för sig noggrannare än hos andra, men deras hjärna processerar den sensoriska informationen på ett mera djupsinnigt sätt.

Högkänsligheten korrelerar ofta också med att det autonoma, dvs. icke-viljestyrda nervsystemet reagerar extra känsligt. En högkänslig person kan reagera mycket kraftigt i situationer som hos de flesta inte väcker någon som helst reaktion. Också ämnen som aktiverar det centrala nervsystemet, såsom t.ex. koffein och andra stimulanter kan framkalla kraftiga reaktioner. Reaktionerna är ofta rätt osynliga, såsom t.ex. att hjärtats puls slår snabbare.

Inom akademisk temperamentforskningen har det här personlighetsdraget tolkats som bland annat hämning (Jerome Kagans undersökningar) eller reaktivitet. Elaine Aron har i sitt eget arbete utnyttjat de här undersökningarna, men har gett personlighetsdraget ett mera positivt och träffande namn.

Elaine Aron har också beskrivit högkänslighet som en slags handlingsstrategi där man reflekterar och funderar på olika saker både på förhand och i efterhand. Den högkänsliga personens strategi går ut på att observera och förbereda sig, men den här processeringen är endast delvis medveten eller helt omedveten. De icke-högkänsliga har en mera experimentell och impulsiv handlingsstrategi. Liknande handlingsstrategier har identifierats hos över etthundra djurarter.

Känslighet framträder på olika sätt hos olika personer. Detta beror på medfödda anlag och på uppväxtmiljön, vilka tillsammans formar människans senare personlighet. Ett känsligt nervsystem kan, beroende på omgivningen, skapa såväl mycket gynnsamma som mycket svåra utgångspunkter för ett lyckligt liv. Om ett högkänsligt barn får det stöd det behöver, har det förutsättningar att bli exceptionellt friskt, balanserat och lyckligt. Även hos vuxna inverkar verksamhetsmiljöerna och deras atmosfär på huruvida en högkänslig person kan tillgodogöra sig sin känslighet och sina färdigheter.

Om man blir medveten om sitt HSP-personlighetsdrag kan man lära sig att tillgodogöra sig sin egen högkänslighet och att leva med den. Många högkänsliga som inte har blivit medvetna om den här egenskapen känner sig konstiga, annorlunda och utomstående. Om man förstår hur nervsystemet belastas i vardagslivet kan man bättre reglera sin energinivå och ta igen sig genom till exempel ensamhet eller lugn motion.
 

Tester

Att bli medveten om sin högkänslighet innebär många utmaningar. Många har fått hjälp med det här genom att växla tankar med andra högkänsliga. Om man vill testa sin högkänslighet kan man använda sig av till exempel Elaine Arons eller Ilse Sands tester.

Högkänslighetstest / Ilse Sand

I media

Relationspodden Norrena&Franz vid Yle Vega behandlade temat högkänslighet, efter ett önskemål från en av sina lyssnare. Det var många som tagit kontakt för att dela med sig av sina egna erfarenheter och upplevelser. Som gäst i avsnittet hör du Marica Ryökäs, styrelsemedlem i föreningen HSP Finland rf. 

Det är många högkänsliga som upplever att högkänslighet är en resurs i livet, samtidigt som det är viktigt att ämnet uppmärksammas. Att få höra att man inte är ensam, och att det finns en förklaring till hur man upplever och varför man känner starkt, detta kan vara en stor lättnad för många. 

Läs mer: Norrena & Frantz: "Kanske det är vi högkänsliga som är normala och alla andra som blivit avtrubbade", 18.09.2021. 

Lyssna på podcasten (34 min 40 s).

Hannah Norrena, reporter vid Yle Vega dag intervjuar Marica Ryökäs om högkänslighet (11 min 55 s). 

Video

Video är skapad av föreningen Luckan i samarbete med HSP Finland rf, Sveriges Förening för Högkänsliga och bildkonstnär Henrika Lax.

Video.