Herkkyyden kuva -näyttely

Mitä on herkkyys? Miten sen voi kuvittaa näkyviin? Mitä merkitystä herkkyyden kokemuksilla on? Mitä jaettavaa herkkyydessä on?  Mitä ymmärrämme itsestämme ja maailmastamme katsoessamme herkkyyden kuvia?

Voimauttavan valokuvan menetelmää soveltaen toteutettu valokuvaprojekti nostaa esiin herkkyyteen liitettyjä kokemuksia, ja antaa kuvien päähenkilöille vallan määritellä, miten heitä saa katsoa.  Katsojalle avautuu ainutlaatuinen mahdollisuus kurkistaa toisen ihmisen maailmaan.

Herkkyyden kuva -valokuvanäyttely on osa sosiologi Reeta Hautaniemen väitöskirjahanketta (Koneen säätiö). Hautaniemi on suorittanut valokuvaaja ja sosiaalipedagogi Miina Savolaisen kehittämän Voimauttavan valokuvan koulutuksen ja kutsunut erityisherkiksi itsensä kokevia mukaan prosessiin, jossa herkkyyteen liitettyjä kokemuksia on voinut tarkastella kuvien avulla. Voimauttavan valokuvan menetelmä on tarjonnut metodisen ja teoreettisen otteen, jolla lähestyä toisten ihmisten kokemuksia ilman ennakko-oletuksia, tarvetta tulkita tai etsiä selityksiä. Siten se on toiminut tieteellistä tutkimusta täydentävänä tapana kysyä ihmisiltä itseltään heidän kokemuksistaan ja antanut tilaa tehdä niitä näkyväksi jokaisen omalla tavalla.    

Kuvien päähenkilöt ovat kuvillaan halunneet herättää keskustelua siitä, miten herkkyyteen liitettyjä kokemuksia huomioidaan yhteiskunnassamme. Mitä asioita erityisesti lasten ja nuorten kanssa toimivat voisivat huomioida ja tehdä, jotta herkkyyteen liitetyt kokemukset tulevat huomioiduksi?

Herkkyyden kuvat ilmentävät tunteita, ne ilmentävät toimintaa. Kuvat ovat kertomuksia kasvusta, oman paikan etsimisestä ja löytämisestä ja oman olemisen ja toimijuuden hyväksymisestä ja sovittamisesta ympäristöön ja yhteiskuntaan. Kuvat kertovat yksilöllisistä kokemuksista, mutta niistä voi löytää monia yhdistäviä teemoja. Ne kertovat jotakin myös yhteiskunnastamme. Miten herkkyys siihen sovittuu? 

Näyttely on esillä Kumppanuuskeskuksen 1. kerroksessa (Kansankatu 53, 90100 Oulu) ajalla 3.-20.10.2023. Näyttelyyn voi tutustua Kumppanuuskeskuksen aukioloaikana ma-to klo 9-15 tai erikseen yhdistyksen kanssa sovittaessa.