HSP Voimaryhmät -hanke

HSP Voimaryhmät -hanke oli vuosina 2019 - 2021 järjestetty hanke, jossa erityisherkille ihmisille luotiin vertaisryhmätyöskentelyn malli ja kehitettiin vastaava ryhmänohjaajakoulutus.

Voimaryhmät olivat tavoitteellisia voimavarakeskeisiä suljettuja ryhmiä.

Hanke koulutti ja edisti vertaistukea

Jokaisen HSP Voimaryhmät -ohjaajakoulutuksen kesto oli puoli vuotta. Niissä opittiin reteaming®-ryhmänohjausmenetelmä.

Hanke koulutti yhdistyksen vapaaehtoisista jäsenistä kokemusasiantuntijoita.  

Voimaryhmien tavoitteena oli vähentää yksinäisyyden tunnetta ja stressiä niillä erityisherkillä, joiden mielen hyvinvointi oli alentunut. Ratkaisukeskeisissä ja toiminnallisissa ryhmissä pyrittiin parantamaan toimintakykyä ja lisäämään osallisuuden tunnetta.

Voimaryhmien lisäksi hankkeessa perustettiin Herkkis-puhelin ja -chat, jotka jakoivat tietoa erityisherkkyydestä ja tarjosivat vertaistukea. Puhelimessa päivystivät yhdistyksen kouluttamat vapaaehtoiset.

Jokaiselle Herkkis-chatille valmisteltiin teema. Sen lisäksi käytiin keskusteluja mm. erityisherkkyydestä ja sen elämään tuomista iloista ja murheista. 

Yhteistyökumppanit 

Hanke vietiin läpi yhteistyössä seuraavien organisaatioiden ja henkilöiden kanssa: 

- Kukunori ry
- Balanssi ry
- Helsingin Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys ry
- Pirkanmaan mielenterveys ry (ent. Tampereen Mielenterveysseura ry)
- professori Anne Kouvonen
- psykiatri, psykoterapeutti Ben Furman.


  • Senja Pirinen laati Voimaryhmän ohjaajan oppaan osana Diakonia-ammattikorkeakoulun opintojaan. Pirinen teki työharjoittelunsa HSP Suomi ry:n HSP Voimaryhmät -hankkeelle.