HSP Voimaryhmät -hanke

HSP Voimaryhmät -hanke on Sosiaali ja- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) rahoittama kolmivuotinen hanke (2019 - 2021), jossa kehitetään erityisherkille sovellettu vertaisryhmätyöskentelyn malli ja ryhmänohjaajakoulutus.

Voimaryhmien tavoitteena on vähentää yksinäisyyden tunnetta ja stressiä niillä erityisherkillä, joiden mielen hyvinvointi on alentunut. Ratkaisukeskeisissä ja toiminnallisissa ryhmissä pyritään parantamaan toimintakykyä ja lisäämään osallisuuden tunnetta.

Voimaryhmien lisäksi hankkeessa perustetaan Palveleva puhelin ja chat, jotka jakavat tietoa erityisherkkyydestä ja tarjoavat vertaistukea. 

Tietoa ja tukea erityisherkkyyden mukanaan tuomiin haasteisiin saat mm seuraavasti:

  • Soittamalla Herkkis-puhelimeen
  • Osallistumalla Herkkis-chattiin
  • Osallistumalla Voimaryhmään
  • Tapahtumissa ja luennoilla, esim. Herkkis-klubissa

Lisätietoja ryhmien paikkakunnista ja tapahtumien ajankohdista löydät tapahtumakalenterista, sosiaalisesta medista (HSP Suomi ry Facebook ja Instagram) sekä Voimaryhmien omalta verkkosivustolta.