Hanke-esittely

HSP Nuoret aikuiset -hankeessa tuetaan nuoria 16–29-vuotiaita erityisherkkiä vertaisryhmätoiminnan, luovien menetelmien, viestinnän sekä vapaaehtoistoiminnan keinoin. Hankkeen toimintoja toteutetaan sekä etäyhteyksin että lähitoimintoina. Hanke on valtakunnallinen. 

Hankkeen tavoitteena on osallistujien toimintakyvyn parantaminen sekä yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden tunteiden väheneminen. Tavoitteena on, että toimintoihin osallistuneet voisivat kokea erityisherkkyyden positiivisena voimavarana. 

Hanke on kolmivuotinen (2022‒2024). Hanketta rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA).