Säännöt

Yhdistyksen tarkoituksena on synnynnäistä erityisherkkyyttä koskevan tiedon ja ymmärryksen lisääminen Suomessa. Yhdistys edistää ja valvoo erityisherkkien yleisiä yhteiskunnallisia etuja, hyvinvointia ja tasa-arvoa. Lisäksi yhdistys luo erityisherkkien välille yhteyden ja tuo esiin erityisherkkyyden voimavaroja.

Yhdistyksen strategian kolme kärkeä ovat voimaantuminen, viestintä ja vaikuttaminen. Strategiaansa toteuttaakseen yhdistys toimii muun muassa seuraavilla tavoilla:

  • vertaistapaamiset eri paikkakunnilla sekä verkossa
  • Erilaiset hankkeet, tällä hetkellä HSP Nuoret aikuiset  -hanke.
  • asiantuntijaluennot ja keskustelutilaisuudet
  • koulutukset
  • tapahtumat ja seminaarit
  • tiedotus ja tutkimustiedon välittäminen
  • opinnäytetöiden tuki
  • jokavuotinen Heimojuhlat-kesätapahtuma
  • yhteistyö muiden järjestöjen ja organisaatioiden kanssa.