Vapaaehtoiskoulutukset

Päivystäjien koulutus

Herkkis-puhelin ja -chat tarjoavat vertaistukea, tietoa ja luottamuksellista keskustelua erityisherkille. Puhelimessa päivystäjä kuuntelee ja tukee soittajaa luottamuksellisesti kahdenkeskisessä keskustelussa. Chatissa päivystäjän tehtävä on valvoa ja viritellä ryhmäkeskustelua yhdessä päivystäjäparin kanssa.

Päivystäjänä toimiminen tarjoaa mahdollisuuden tehdä vapaaehtoistyötä kotoa käsin. Tukena ja apuna ovat
muut Herkkis-vapaaehtoiset sekä tietenkin yhdistys. Päivystysvuorot kestävät kaksi tuntia kerrallaan ja niitä
on noin kaksi kertaa kuussa. Toivomme, että koulutukseen osallistujat sitoutuvat toimintaan vähintään vuodeksi.

Haemme toimivaan tiimiimme lisää empaattisia erityisherkkiä, jotka ovat motivoituneita tarjoamaan vertaistukea ja tietämystään muille erityisherkille tai aiheesta kiinnostuneille puhelimessa ja chatissa.

HSP Voimaryhmät -ohjaajakoulutus

HSP Voimaryhmät on tarkoitettu erityisherkille, jotka haluavat löytää ryhmän kannustuksella ja tuella ratkaisun johonkin asiaan tai kehittää itseään. Ryhmän ohjaaja käyttää apunaan ratkaisukeskeisiä menetelmiä auttaessaan ryhmäläisiä löytämään vahvuutensa ja pääsemään lähemmäksi tavoitteitaan. Koulutuksessa perehdytään ryhmänohjauksen käytäntöihin sekä erityisherkkyyden moninaisuuteen ja luvassa on myös toiminnallisia menetelmiä, joita ohjaajat voivat soveltaa ryhmissä.

Jokaisessa Voimaryhmässä on ohjaajan lisäksi kuusi jäsentä. Ryhmä tapaa ohjaajan johdolla kahdeksan kertaa.

Ohjaajana toimiminen edellyttää yhdistyksen järjestämän koulutuksen käymistä. Koulutus kestää puoli vuotta ja siihen sisältyy kolme lähijaksoa ja kolme etäseminaaria.

Yhdistys tarjoaa koulutetuille ohjaajille työnohjausta sekä lisäkoulutusta.

Lisätietoja: emilia.aalto@erityisherkat.fi