Erityisherkkyysilta Lahdessa

Erityisherkkyys on synnynnäinen ominaisuus. Psykologian tohtori Elaine Aronin mukaan jopa 20% ihmisistä on erityisherkkiä. Herkkä kokee vahvasti, aistii hienovaraisesti ja liikuttuu helposti. He ovat usein luovia, empaattisia ja tunnollisia. Mutta koska erityisherkän hermosto reagoi vahvasti ärsykkeisiin, hän kuormittuu ja stressaantuu helposti. Se voi tuoda haasteita suorituskeskeisessä yhteiskunnassa. Kuinka toimia omia rajojaan ja jaksamistaan kunnioittaen?


Eeva-Kaisa Rönkä, HSP Suomi ry:n kokemusasiantuntija, antaa tietopaketin erityisherkkyydestä ja kertoo omista kokemuksistaan. Luennolla on varattu aikaa myös keskustelulle.


Tilaisuus on avoin ja maksuton.