Erityisherkkyys voimavaraksi -luento

  • to 4.4.2024 klo 1314:30
  • Oulussa ja etänä

Erityisherkkyys voimavaraksi

Miten omia ja toisten voimavaroja voisi tukea maailmassa, jossa erityisherkkyyttä ei aina ymmärretä?

Tule keskustelemaan mitä on erityisherkkyys? Aiheesta kertomassa HSP Suomi ry:n puheenjohtaja, psykoterapeutti Maritta Nikkinen. Mukana myös kokemusasiantuntija Raila Tuulin puheenvuoro.

Mielenvireys ry, Pakkahuoneenkatu 28, 4.krs. Kahvitarjoilu.

Ilmoittautumiset 3.4.2024 mennessä:

toimisto.mielenvireys@gmail.com

Linkki luennolle:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjE4YmZhMjYtODFiMS00MzVmLTkxY2YtYjlhMmE0Nzc5ZGJh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2288c42a4b-f29c-4d67-b16f-9a662090b7a7%22%2c%22Oid%22%3a%222b6a3c86-2fe8-44a3-bb41-d8de8f0324af%22%7d⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠