Vaasa, paikallistapaaminen, avoin vertaisryhmä

Aika: 13.10.2021 klo 16:00

Lisätietoja: paikallistoiminta@erityisherkat.fi