Koulutus: Herkkis-päivystäjä

Aika: 17.-20.8.2020
Paikka: Verkkotapahtuma

Koulutus järjestetään verkossa 17.8 ja 20.8 klo 17.30-20

Herkkis-puhelin ja -chat tarjoavat vertaistukea, tietoa ja luottamuksellista keskustelua erityisherkille. Puhelimessa päivystäjä kuuntelee ja tukee soittajaa luottamuksellisessa, kahdenkeskisessä keskustelussa. Chatissa päivystäjän tehtävä on valvoa ja viritellä ryhmäkeskustelua yhdessä päivystäjäparin kanssa.

Päivystäjänä toimiminen tarjoaa mahdollisuuden tehdä vapaaehtoistyötä kotoa käsin. Tukena ja apuna ovat muut Herkkis-vapaaehtoiset sekä tietenkin HSP Suomi ry. Yhdistys tarjoaa vapaaehtoisilleen päivystäjä -koulutuksen, työnohjausta ja lisäkoulutusta. Päivystysvuorot kestävät kaksi tuntia kerrallaan ja niitä on noin kerran kuussa.