LUENTO, Helsinki

Aika: 23.11.2019 klo 13:15

Dosentti Seija Ollilan avoin luento aiheesta "Moninaisuudesta voimavara - lähtökohtana hyvä työelämä.", Juhlatila M6 osoitteessa Mannerheimintie 6 A, Helsinki

Luento pidetää yhdistyksen sääntömääräisen syyskokouksen jälkeen. 

 

Moninaisuus työelämässä hämmentää ja herättää ristiriitaisia tunteita usein kielteisyydellään tai ainakin haasteellisuudellaan. Tosiasiassa se ilmentää positiivisella tavalla erilaisuutta, jota tarvitaan työn tavoitteiden ja tuottavuuden saavuttamisessa. Persoonien erilaisuus, mukaan lukien erityisherkkyys ja erilaisten persoonallisuuksien johtaminen edellyttää tahtoon perustuvaa moninaisuustietoisuutta jokaiselta työyhteisön jäseneltä. Vuorovaikutteisuudella ja vastavuoroisuudella on keskeinen merkitys moninaisuuden ymmärtämisessä ja hyödyntämisessä.

Luennon yhteydessä sinulla on mahdollisuus ostaa itsellesi yhdistyksen julkaisema työelämäopas, josta saat vinkkejä niin omaan jaksamiseen työelämässä, kuin myös vinkkejä työpaikalle siitä, miten työnantaja voi parantaa erityisherkkien työssäjaksamista.