Stea esittää rahoitusta yhdistyksellemme

7.12.2018

HSP Suomen Erityisherkät ry täytti viisi vuotta marraskuussa. Tavoitteellisesti tehty hallitustyöskentely kantaa hedelmää. Saimme tiedon 5.12., että Stea esittää meille 290 000 euron avustusta vuosille 2019-2021 vertaisryhmätoiminnan kehittämiseen.

Stean perustelut rahoituksen myöntämiselle:

"Toiminta vastaa STEAn toimeenpanosuunnitelman mukaista yhteisöllisyyden ja osallistumismahdollisuuksien edistämisen tavoitealueen sisältöä / painopisteitä. Hanke tavoittelee erityisesti niitä emotionaalisesti reaktiivisia erityisherkkiä, jotka ovat
keskimääräistä stressaantuneempia, yksinäisempiä ja joiden mielen hyvinvointi on alhainen. Järjestö on jo tavoittanut kohderyhmää ja tällä hankkeella, kehittää ja lisää tietoa ryhmätoiminnan mahdollisuuksista."

Tiedotamme tarkemmin rahoitukseen liittyvästä projektista tammikuussa, kun Sosiaali- ja Terveysministeriö vahvistaa rahoituksen. Paljon onnea ja iloa meille kaikille tämän johdosta. Kolmivuotinen rahoitus mahdollistaa toiminnan viemisen jälleen uudelle tasolle. Erityiskiitokset kaikille Pilottihankkeesa mukana olleille vapaaehtoiselle ja hanketta ja rahoitushakemusta ansiokkaasti hoitaneelle Ismo Rääville