HSP Workshop och föreläsning 22.4. kl. 13–15.30, Vörå

1.4.2022

Folkhälsan och HSP Finland rf bjuder in alla intresserade till en workshop med HSP tema. Programmet består av föreläsning, presentation av examensarbeten och diskussion kring temat. Du kan delta antingen på plats eller distans. Anmäl dig via länken https://www.folkhalsan.fi/evenemang/kurser/workshop-kring-hsp/.

Plats: Campus Norrvalla, Norrvalla, Vörå. 

Välkommen med! 

* * *

Folkhälsan ja HSP Suomi ry kutsuvat kaikki kiinnostuneet HSP-aiheiseen työpajaan. Ohjelma koostuu luennosta, opinnäytetöiden esittelystä ja keskustelusta aiheesta. Voit osallistua joko paikan päällä tai etänä. Ilmoittaudu mukaan linkistä https://www.folkhalsan.fi/evenemang/kurser/workshop-kring-hsp/.

Sijainti: Campus Norrvalla, Norrvalla, Vöyri.

Tervetuloa!