Erityisherkkyyttä käsitellään mediassa monin tavoin

3.6.2021

Miten tunne- ja aistiherkkyydestä eli erityisherkkyydestä on kirjoitettu vuosien varrella? Parempaan onnistumiseen tulevaisuudessa on keinoja, kirjoittaa Mari Lamminahon opinnäytetyö.

Erityisherkkyydestä kertova artikkeli, video tms. vähintään jossain määrin joutuu ponnistelemaan kohdellakseen aihetta neutraalisti. Koska termiin kuuluva erityis-sana nostattaa julkisuudessa tunteita, median pienetkin vivahteet saatetaan tulkita tarkoitetusta poikkeavasti. 

Journalistiksi kesällä 2021 valmistuneen Mari Lamminahon opinnäytetyö mm. tarkastelee, missä määrin erityisherkkyyden faktat ja tieteellinen tausta näkyvät jutuissa. 

Opinnäytetyö tutkii, miten hyvin erityisherkkyydestä on tähän saakka onnistuttu kertomaan sekä miten asiallisen tiedon välittämistä ja näkymistä mediassa voitaisiin edistää. 

Opinnäytetyön vahvana tukena on toiminut HSP Suomi ry. Nimensä mukaisesti – HSP tulee sanoista Highly Sensitive Person – yhdistys toimii aktiivisesti erityisherkkyyden tieteellisen taustan mediassa näkymisen ja tukemisen puolesta. Tavoitteessa onnistuminen palkitaan erityisherkkien ihmisten monialaisena hyvinvoinnin voimistumisena.

Lamminahon opinnäytetyö on luettavissa Thesauruksen verkkosivulta ladattavasta tiedostosta. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n ylläpitämä palvelu tarjoaa yleiseen käyttöön Suomen ammattikorkeakoulujen opinnäytetöitä sekä julkaisuja.