Yhdistys aloittaa yhteistyön Parisuhdekeskus Katajan kanssa

26.10.2017HSP - Suomen erityisherkät ry. aloittaa yhteistyön parisuhdekeskus Katajan kanssa.  Ihmissuhteet, tunteet ja vuorovaikutustaidot ovat tärkeitä ja läheisiä asioita sekä erityisherkille että Kataja ry:lle.

Kummassakin yhdistyksessä toimii myös vahva vapaaehtoisten vertaisosaajien ja ryhmänvetäjien verkosto. Heidän osaamisensa tuo apua, iloa ja työvälineitä paikallistason ihmisille käytännön elämään.

Kummastakin yhdistyksestä löytyy myös vahvaa asiantuntijatietoa, jota voimme välitää erityisosaajillemme,aktiivijäsenille, rivijäsenille ja muille tietoa tarvitseville.

Uskomme, että jaettu tahto ja taito kehittää tunne- ja vuorovaikutustaitoja  parisuhteissa ja perheissä antaa mahdollisuuden hedelmälliselle yhteistyölle sekä mahdollisille tulevaisuudenssa avautuville uusille tavoille viedä yhteisiä visioita eteenpäin.

Kataja ry:n verkkosivut löytyvät täältä.