Yhdistystoiminta poikkeustilanteessa

16.3.2020

Suomen hallitus on antanut juuri lausunnon yleisistä menettelytavoista korona-virustartunnan leviämisen estämisen/hidastamisen suhteen. Siihen kuuluu muun muassa. se, että yli 10 henkilön tilaisuuksia ei saa pitää. Julkisia tiloja suljetaan ja lapsia ja aikuisia ohjataan tekemään etäopiskeluja ja etätöitä.

Käytänössä tämä tarkoittaa sitä, että yhdistys siirtyy etäyhteyksien pariin asioissa, joissa se on mahdollista:

  • Kaikki koulutukset toteutetaan toistaiseksi etänä.​
  • Jäseniä autetaan ja kannustetaan käyttämään etäyhteyksiä vertaisryhmien ja voimaryhmien käytännön toteuttamisessa.
  • Kaikki yhdistyksen julkiset luennot ja tapahtumat siirtyvät toteutettavaksi myöhemmin.

Yhdistyksen kevätkokouksen suhteen (yleensä pidetty toukokuussa) seuraamme tilannetta ja tutkimme erilaisia vaihtoehtoja sen toteuttamisen suhteen. Kokouskutsu lähtee huhtikuussa, jolloin tiedämme jo asiasta hiukkasen enemmän. 

Yhdistyksen henkilöstö palvelee etänä: meilillä, puhelimitse ja verkkoneuvotteluilla.