REKRYTOINTI

HSP – Suomen erityisherkät ry, Högkänsliga i Finland rf on perustettu 9.11.2013. Jäseniä on n. 1000 ympäri Suomen.

Yhdistyksen tarkoituksena on synnynnäistä erityisherkkyyttä koskevan tiedon ja ymmärryksen lisääminen Suomessa. Yhdistys edistää ja valvoo erityisherkkien yleisiä yhteiskunnallisia etuja, hyvinvointia ja tasa-arvoa. Lisäksi yhdistys luo erityisherkkien välille yhteyden ja tuo esiin erityisherkkyyden voimavaroja.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys muun muassa järjestää kokoontumisia, keskustelu- ja tiedotustilaisuuksia sekä edistää paikallistoimintaa ja yhteistyötä muiden järjestöjen ja tahojen kanssa.

Yhdistys toimii tällä hetkellä lähes täysin vapaaehtoisvoimin.

Olemme käynnistämässä Stean rahoittaman HSP-Voimaryhmät -hankkeen, jonka tavoitteena on tuottaa emotionaalisesti reaktiivisille erityisherkille sovellettu valtakunnallinen vertaisryhmätyöskentelyn malli ja ryhmänohjaajakoulutus.

Edellä mainittujen tavoitteiden, yhdistystoiminnan kokonaisvaltaisen kehittämisen sekä alkavan HSP-Voimaryhmät -hankkeen koordinointiin haemme yhdistykselle projektipäällikköä ja projektikoordinaattoria. Hankkeesta ja järjestöstämme voit lukea tarkemmin verkkosivuiltamme osoitteessa www.erityisherkat.fi

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ


Projektipäällikön työnkuvan tärkeimmät tavoitteet ja vastuualueet ovat:

- Vastata projektin hallinnosta, taloudesta, suunnittelusta, verkostoista ja koulutuksesta. Projektipäällikkö on tulosvastuussa projektista.

- Vastata projektin viestinnästä, markkinoinnista ja koulutusmateriaalien tuottamisesta yhteistyössä projektikoordinaattorin kanssa.

- Projektipäällikkö toimii hankkeen projektikoordinaattorin työparina.

- Vastata toiminnan vaikuttavuuden, laadun ja kehitystarpeiden säännönmukaisesta mittaamisesta.

- Työhön sisältyy myös yhdistyksen toiminnanjohtajan tehtävät.


Toimit yhteistyössä järjestön puheenjohtajan kanssa ja raportoit työssäsi yhdistyksen hallitukselle säännöllisesti ennalta sovittujen mittareiden ja tavoitteiden pohjalta.

 

Projektipäälliköltä edellytämme

- Soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja pedagogista pätevyyttä

- Kaksikielisenä yhdistyksenä edellytämme, että pystyt työskentelemään myös ruotsin ja englannin kielellä erinomaisen  suomen lisäksi.

 

Lisäksi toivomme:

- Projektihallinnan taitoja sekä kokemusta hanketyöskentelystä

- Kokemusta projektin talouden suunnittelusta ja seuraamisesta

- Kykyä itsenäiseen ja oma-aloitteiseen työskentelyyn, itseohjautuvuutta

- Kokemusta yhdistystoiminnasta

- Koordinointi- ja paineensietokykyä, priorisointiosaamista

- Kokemusta tapahtumien järjestämisestä, esiintymisestä ja kouluttamisesta

- Positiivista työskentelyotetta ja sitoutumista itsesi kehittämiseen

- Hyviä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja

- Asiakaspalvelutaitoja sekä empaattista ja innostavaa lähestymistapaa

- Hyvät tietotekniset taidot

Hakijalle luetaan eduksi erityisherkkyyden tuntemus.

Tarjoamme sinulle itsenäisen ja haastavan työn, paljon vastuuta ja vapautta. Saat tueksesi aikaansaavan ja tehokkaan hallituksen ja aktiivisen joukon vapaaehtoisia ympäri Suomen. Omaa työtäsi ja tekemisen tapoja pääset itse muokkaamaan näköiseksesi. Hankkeeseen palkataan lisäksi projektikoordinaatori työpariksesi, jonka rekrytointiin pääset halutessasi vaikuttamaan. Työskentelypaikkasi sijaitsee Tampereella. Työ sisältää ilta- ja viikonlopputöitä sekä edellyttää matkustusvalmiutta. Tehtävä on määräaikainen. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2019 – 31.12.2021, projektipäällikön tehtävä täytetään vuodeksi kerrallaan, mutta kestää todennäköisesti koko hankkeen ajan. Tehtävän täyttäminen edellyttää myönteistä rahoituspäätöstä hankkeelle.

Kerro meille miksi olisit oikea henkilö johtamaan HSP – Suomen erityisherkät entistä vahvemmaksi järjestöksi ja ohjaamaan järjestön toimintaa tukemaan jäseniä entistä paremmin! Kerro meille, kuinka toimit yhteistyössä vapaaehtoistoimijoiden kanssa luoden me-henkeä ja miten rakennat järjestöllemme empaattista ja huomioonottavaa toimintakulttuuria, johon on helppo osallistua ja lähteä mukaan.

Hakuaika


Toimita vapaamuotoinen hakemuksesi (sisältäen palkkatoiveen) ja CV sähköpostitse

07.01.2019 mennessä osoitteeseen pj@erityisherkat.fi. Työsuhteessa noudatetaan Sosiaalialan järjestöjä koskevaa työehtosopimusta ja kuuden kuukauden koeaikaa.

Aloitamme haastattelut heti tammikuun puolenvälin jälkeen ja tehtävä täytetään mahdollisimman pian hakuajan päätyttyä ja rahoituksen varmistuttua. Lisätietoja tehtävästä antaa HSP – Suomen erityisherkät ry:n puheenjohtaja Elina Akola, pj@erityisherkat.fi , puh +358 45 78710751. Puhelimitse kyselyihin vastataan ainoastaan pe. 28.12 klo. 10 - 12 ja pe. 4.1 klo. 10 – 12.

PROJEKTIKOORDINAATTORI

Osa-aikainen 20h/vko


Projektikoordinaattorin työnkuvan tärkeimmät tavoitteet ja vastuualueet ovat:

- Projektin käytännön toteutuksesta huolehtiminen yhteistyössä projektipäällikön kanssa.

- Projektin viestintä, markkinointi ja koulutusmateriaalien tuottaminen yhteistyössä projektipäällikön kanssa.

-Projektin asiakaspalvelu.

-Vapaaehtoisten tukeminen ja koulutuksessa auttaminen.

-Tapahtumien järjestely.

Toimit tehtävään palkattavan projektipäällikön työparina ja molempien tehtävien työnkuvaa voidaan muokata valittujen henkilöiden osaamisen mukaan.

 

Projektikoordinaattorilta edellytämme:

-Vähintään alempaa korkeakoulututkintoa

-Sujuvaa suomen, ruotsin ja englannin kielen hallintaa

 

Projektikoordinaattorilta toivomme:

- Kokemusta hanketyöskentelystä

- Markkinointiosaamista

- Kykyä itsenäiseen ja oma-aloitteiseen työskentelyyn, itseohjautuvuutta

- Kokemusta yhdistystoiminnasta

- Koordinointi- ja paineensietokykyä

- Kokemusta tapahtumien järjestämisestä, esiintymisestä ja kouluttamisesta

- Positiivista työskentelyotetta ja sitoutumista itsesi kehittämiseen

- Hyviä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja

- Asiakaspalvelutaitoja sekä empaattista ja innostavaa lähestymistapaa

- Hyviä tietoteknisiä taitoja

Hakijalle luetaan eduksi erityisherkkyyden tuntemus sekä tuntemus hankkeen vaikuttavuuden tutkimuksesta.

Tarjoamme sinulle itsenäisen ja haastavan työn, paljon vastuuta ja vapautta. Saat tueksesi aikaansaavan ja tehokkaan hallituksen ja aktiivisen joukon vapaaehtoisia ympäri Suomen. Omaa työtäsi ja tekemisen tapoja pääset itse muokkaamaan näköiseksesi. Hankkeeseen palkataan lisäksi projektipäällikkö työpariksesi. Työskentelypaikkasi sijaitsee Tampereella. Työ sisältää ilta- ja viikonlopputöitä sekä edellyttää matkustusvalmiutta. Tehtävä on määräaikainen. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2019 – 31.12.2021, projektikoordinaattorin tehtävä täytetään vuodeksi kerrallaan, mutta kestää todennäköisesti koko hankkeen ajan. Tehtävän täyttäminen edellyttää myönteistä rahoituspäätöstä hankkeelle.

Kerro meille, kuinka toimit yhteistyössä vapaaehtoistoimijoiden kanssa luoden me-henkeä ja innostaen sekä miten rakennat järjestöllemme empaattista ja huomioonottavaa toimintakulttuuria, johon on helppo osallistua ja lähteä mukaan.

Hakuaika


Toimita vapaamuotoinen hakemuksesi (sisältäen palkkatoiveen) ja CV sähköpostitse 07.01.2019 mennessä osoitteeseen pj@erityisherkat.fi. Työsuhteessa noudatetaan Sosiaalialan järjestöjä koskevaa työehtosopimusta ja kuuden kuukauden koeaikaa.

Aloitamme haastattelut tammikuun puolenvälin jälkeen ja tehtävä täytetään mahdollisimman pian hakuajan päätyttyä ja rahoituksen varmistuttua. Lisätietoja tehtävästä antaa HSP – Suomen erityisherkät ry:n puheenjohtaja Elina Akola, pj@erityisherkat.fi, puh +358 45 78710751 Puhelimitse kyselyihin vastataan ainoastaan pe. 28.12 klo. 10 - 12 ja pe. 4.1 klo. 10 – 12.

Lisää tietoa hankkeesta

PDF-tiedostoHSP.Hanke.pdf (606 kB)
HSP Voimaryhmät -hankkeen esittely