HSP Voimaryhmät -hanke

Voimaryhmät-hankkeen omat kotisivut ja ajankohtaiset tiedot löydät osoitteesta: www.voimaryhmat.fi

HSP Voimaryhmät-hanke on Sosiaali ja- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) rahoittama kolmivuotinen hanke (2019 - 2021), jossa kehitetään erityisherkille sovellettu vertaisryhmätyöskentelyn malli ja ryhmänohjaajakoulutus.

Voimaryhmien tavoitteena on vähentää yksinäisyyden tunnetta ja stressiä niillä erityisherkillä, joiden mielen hyvinvointi on alentunut. Ratkaisukeskeisissä ja toiminnallisissa ryhmissä pyritään parantamaan toimintakykyä ja lisäämään osallisuuden tunnetta.

Voimaryhmien lisäksi hankkeessa perustetaan Palveleva puhelin ja chat, jotka jakavat tietoa erityisherkkyydestä ja tarjoavat vertaistukea. 

Voit hakea mukaan seuraaviin hankkeen vapaaehtoistehtäviin ja niihin liittyviin koulutuksiin. Seuraavat koulutukset alkavat syksyllä 2020 ja talvella 2021:

  • Herkkis -puhelin- ja chat -päivystäjä
  • Voimaryhmän ohjaaja
  • HSP kokemusasiantuntija

Tietoa ja tukea erityisherkkyyden mukanaan tuomiin haasteisiin saat mm seuraavasti:

  • Soittamalla Herkkis -puhelimeen
  • Osallistumalla Herkkis -chattiin
  • Osallistumalla Voimaryhmään
  • Tapahtumissa ja luennoilla, esim. Herkkis - klubissa

Lisätietoja ryhmien paikkakunnista ja tapahtumien ajankohdista löydät tapahtumakalenterista, sosiaalisesta medista (HSP Suomi ry Facebook ja Instagram) sekä Voimaryhmien omalta verkkosivulta.