HSP Voimaryhmät -hanke

 

HSP Voimaryhmät-hanke on Sosiaali ja- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) rahoittama kolmivuotinen hanke, jossa kehitetään erityisherkille sovellettu vertaisryhmätyöskentelyn malli ja ryhmänohjaajakoulutus.

Voimaryhmien tavoitteena on vähentää yksinäisyyden tunnetta ja stressiä niillä erityisherkillä, joiden mielen hyvinvointi on alentunut. Ratkaisukeskeisissä ja toiminnallisissa ryhmissä pyritään parantamaan toimintakykyä ja lisäämään osallisuuden tunnetta.

Voimaryhmien lisäksi hankkeessa perustetaan Palveleva puhelin ja chat, jotka jakavat tietoa erityisherkkyydestä ja tarjoavat vertaistukea.

Ensimmäiset Palvelevan puhelimen päivystäjät koulutetaan keväällä 2019. Vertaisryhmäohjaajien koulutus käynnistyy syksyllä 2019.