Kevätkokous la 29.4. Tampereella - Vårmöte

Hyvä jäsen,

Lämpimästi tervetuloa HSP - Suomen erityisherkät ry:n kevätkokoukseen lauantaina 29.4.2016 klo 12:00 – 16:00. Kokouspaikkana on Tampereen pääkirjastotalo Metso ja sen upouusi luentosali Lehmus (Pirkankatu 2, Tampere).

Kevätkokouksessa käsitellään vuoden 2016 tilinpäätöstä ja toimintakertomusta sekä kuluvan vuoden lisätalousarviota ja verkkosivu-uudistusta. Esittelemme myös lyhyesti uuden verkkosivuston.
 

Esityslista

Lisätalousarvio tulee nähtäväksi foorumille viikolla 14.
Verkkosivu-uudistuksen tiedonanto toteutuu 29.4. tilanteen mukaisesti.

Tilaisuuden aluksi saamme nauttia Vesa Virtasen musiikkiesityksestä. Tilaisuuden lopussa on tietokirjailija Janna Satrin vetämä yhteinen keskustelu. Kokouksen jälkeen siirrymme ruokailemaan omakustanteisesti Ravintola Ukkometsoon (Kauppakatu 16). (Huom! Ilmoittautuminen ravintolaruokailuun ei enää ole mahdollista, koska kabinettiin mahtuu osallistujia vain rajallinen määrä.)
 

Tarkemmat saapumisohjeet kokoukseen ja ravintolaan. Ehdit ilmoittautua kokoukseen vielä 27.4. Osallistuminen on mahdollista myös ilman ennakkoilmoittautumista.

Ilmoittautuminen
 

Yhteistyöterveisin
 

Hallitus

Elina, Heli, Maritta, Kristina, Anna-Stiina, Hannu ja TImo
 

P.S. Muistathan, että vain voimassa oleva jäsenyys (jäsenmaksu maksettu ennen kokouspäivää) antaa sinulle äänioikeuden tulevassa kevätkokouksessa. Jos et ole saanut jäsenmaksulomaketta, tarkista sähköpostisi roskapostikansio tai ota yhteyttä erityisherkat.jasenmaksut at gmail.com. Ota yhteyttä myös, jos olet esimerkiksi kadottanut laskun tai et saa sitä auki.

 

Bästa medlem,
 

Välkommen till föreningen Högkänsliga i Finland RF:s vårmöte lördagen den 29.4. 2016 kl. 12:00 – 16:00. Mötesplatsen är Tammerfors stadsbibliotek Metso och den splitternya föreläsningssalen Lehmus (Pirkankatu 2, Tammerfors).
 

Vid vårmötet behandlas föreningens verksamhetsberättelse, bokslut och revisorns utlåtande för 2016 samt ändringsbudget för 2017, och förnyandet av vår webbplats. Vi kommer också att ge en kort presentation av vår nya webbplats.
 

Föredragningslistan finns här. Ändringsbudgeten kan ses på forumet under veckan 14. Meddelandet on förnyandet på webbplatsen förverkligas enligt situationen den 29.4.

Vi börjar tillställningen med Vesa Virtanens musik och slutar den med en diskussion ledd av Janna Satri. Du är också välkommen att fortsätta kvällen på egen bekostnad på Restaurang Ukkometso (Kauppakatu 16). (Obs! Det är inte längre möjligt  att anmäla sig till restaurangen, eftersom antalet platser i kabinettet är begränsat.)
 

Information om hur man tar sig till mötesplatsen och restaurangen.

 

Vi önskar att du anmäler ditt deltagande på förhand (senast den 27.4.), men du kan också delta i mötet utan förhandsanmälan.

Anmäl dig här

Med bästa samarbetshälsningar,

Styrelsen
Elina, Heli, Maritta, Kristina, Anna-Stiina, Hannu och Timo

P.S. Du kommer väl ihåg att endast medlemmar som har sitt medlemskap i kraft (genom betald medlemsavgift före mötesdagen) har rätt att rösta vid det kommande vårmötet. Om du inte har fått din faktura per e-post, ber vi dig kolla din e-posts skräppostlåda om den skulle finnas där. Om du har tappat fakturan eller kan inte öppna filen, kontakta erityisherkat.jasenmaksut at gmail.com