Erityisherkkyys työelämässä - kyselytutkimus


Hollantilainen erityisherkkyyskouluttaja ja -tutkija Esther Bergsma 
(www.hoogsensitief.nl) toteuttaa yhdessä yhdistyksemme kanssa kyselytutkimuksen, jonka teemana on Erityisherkkyys työelämässä. Hän on toteuttanut aiemmin täysin saman tutkimuksen ensin Hollannissa ja sen jälkeen Espanjassa.
 
Esther Bergsma on kirjoittanut Erityisherkät lapset -aiheisen kirjan, joka perustuu hänen omiin tutkimuksiinsa.

Kyselylomakkeen on suomentanut yhdistyksemme jäsen, ammattikääntäjä Hilkka Salmén. Yhdistyksen hallitus haluaakin jo tässä vaiheessa lausua Hilkalle suuren kiitoksen käännöstyöstä.

Kyselyn tarkoitus on saada tietoa erityisherkkien työelämäkokemuksista ja samalla ymmärtää paremmin, miten heidän lahjakkuuttaan voitaisiin paremmin käyttää työelämässä. Yhdistys saa kyselyn päättymisen jälkeen Esther Bergsmalta yhteenvetoraportin, jota esitellään yhdistyksen tapahtumissa ja jonka pohjalta laaditaan viestinnällisiä aineistoja. Toivottavaa on, että mahdollisimman moni vastaa, jotta saamme kattavan ja monipuolisen tulosaineiston.

Vastausohjeet 
 
* jokainen yli 18-vuotias yhdistyksen jäsen, jolla on työelämän kokemuksia, voi vastata
* vastaaminen tapahtuu alla olevan linkin kautta; linkki on auki vähintään kuukauden ja tarvittaessa pidempään
* vastaaminen kestää 15 - 20 minuuttia
* vastaaminen on täysin anonyymia
* vastaaja voi kirjoittaa loppuun sähköpostiosoitteensa saadakseen tietoa tutkimuksen tuloksista
 

Linkki kyselyyn: 
 https://fi.surveymonkey.com/r/Erityisherkka