Erityisherkkyys ja seksuaalisuus-tutkimus 15.5.-30.6.2018

Minna Mattilan ja Mari Huistinoja ovat tekemässä tutkimusta seksuaalisuudesta erityisherkkyydestä.  Kysely kartoittaa millaisia vaikutuksia aistiyliherkkyydellä/erityisherkkyydellä on seksuaalisuuteen ja parisuhteeseen. Tavoitteena on tuoda tietoa herkkyyksien vaikutuksista seksuaalisuuteen sekä normalisoida sitä millaisia vaikutuksia herkkyys voi tuoda parisuhteeseen ja oman seksuaalisuuden kokemiseen. Tutkimuksen tekeminen kestää noin 20 minuuttia.
Vastauksia kerätään 15.5.2018 - 30.06.2018.

Linkki kyselyyn on: https://fi.surveymonkey.com/r/aistiyliherkkyys