Luento, Helsinki

Aika: 3.4.2019 klo 18:30

Lapinlahden Lähde, Lapinlahdentie 1, Helsinki
Aistiviikko: 3.4.2019 Auditoriossa;
18.30 - 20.30 Suomen erityisherkät ry. 
Hannu Sirkkilä:
Erityisherkkyydestä elämän iloa ja voimavaroja!

Esitelmässä käsittellään, mitä erityisherkkyys on temperamenttina, millaisia piirteitä erityisherkällä on ja miten se vaikuttaa elämään, miten erityisherkkyys vaihtelee yksilöiden välillä ja miten he kokevat itsensä. Esitelmän aikana tehdään Elaine Aronin erityisherkkyystesti.