Kuvataideterapiaryhmä Tampereen Koilliskeskuksessa

11.1.2018 klo 17:00

Onko sinulla haasteellinen elämäntilanne tai koetko tarvitsevasi tukea? Haluatko käsitellä elämääsi kuvallisen terapeuttisen toiminnan kautta?

Onko sinulla haasteellinen elämäntilanne tai koetko tarvitsevasi tukea? Haluatko käsitellä elämääsi kuvallisen terapeuttisen toiminnan kautta?

Kuvataideterapeuttinen menetelmä on kuvataideterapiasta ja psykoterapiasta lähtöisin olevan teorian sovellus, jossa vuorovaikutus käydään kuvan kautta ja sen avulla. Menetelmän avulla sinulla on mahdollisuus oppia käsittelemään tunteita symbolisen etäisyyden päässä, kuvassa. Se on turvallinen ja kiinnostava tapa avata sisäisiä tunnelukkoja. Ryhmästä voit saada tukea vaikeisiin elämäntilanteisiin. Kuvallisella vuorovaikutuksella voidaan ennaltaehkäistä, hoitaa ja kuntouttaa elämään enemmän tietoisena tunteistaan ja tarpeistaan. Sen avulla voit saada välineitä arjessa selviytymiseen. (Mimmu Rankanen: Taideterapian perusteet) Et tarvitse taitoa tai tietoa taiteesta, sillä ryhmässä tarkastelemme kuvia symbolisesti eikä keskiössä ole kenenkään osaaminen.

Ryhmä toteutetaan toiminnallisena opinnäytetyönä, ja tästä ryhmäprosessista kootaan myös aineistoa taideterapeuttiseen kehittämistyöhön. Anonymiteetti säilytetään opinnäytetyön tutkimusraportissa niin, ettei ketään siitä voi tunnistaa. Tutkimusluvat pyydetään ryhmään osallistuvilta erikseen. Noudatamme eettisiä periaatteita ja hyvää tutkimuskäytäntöä. Ryhmä kokoontuu Tampereella Koilliskeskuksessa 11.01.-15.02.2018 kello 17.00 - 19.00. Ryhmä on suljettu ja osallistujat haastatellaan ennen ryhmää. Ryhmää vetävät Satakunnan ammattikorkeakoulun kuvataideterapiaan erikoistuvat sosionomi-opiskelijat Katja Hilden ja Sanna Kaarna. Ilmoittautumiset ja lisätiedot ryhmästä 8.12.2017 mennessä sähköpostitse osoitteeseen katja.hilden@student.samk.fi.